Je to súčasť hry viny čínskej komunistickej vlády za niečo, čo súvisí s koronavírusom?


Odpoveď 1:

Čína je zatiaľ v centre medzinárodného javiska a namierená aj nami. Na západ sa môže zamerať všetko, čo Čína robí alebo obviňuje. Predstavte si, že vaša krajina má rovnaký problém s vírusmi a ostatné krajiny vám dajú takúto reakciu, na čo budete na ne reagovať. Ako Číňania podľa môjho názoru zatiaľ nechceme hrať hru viny, čo chceme urobiť, je poraziť vírus. Ale ak nás niekto neprimerane obviňuje, budeme sa brániť. Vo vašej mysli môže v súčasnosti niekto obviňovať Čínu bezdôvodne a Čína neurobí nič iné, iba aby ju vzala. Nie. Zostaňte v pokoji, potom môžeme hovoriť. Ak nie, pokračujme.