Ako zistíte, či máte chrípku, koronavírus alebo niečo iné?


Odpoveď 1:

Naozaj to nedokážete povedať sami. Vyžaduje sa testovanie na konkrétny vírus. Medzi vírusmi Corona, chrípkovými vírusmi a mnohými ďalšími patogénmi založenými na respirácii je toľko prekrývania, že samotné príznaky nie sú spoľahlivým ukazovateľom. S každým z týchto vírusov sa spája aj spektrum chorôb od miernych príznakov flulike po zápal pľúc


Odpoveď 2:

Chrípka sa zreteľne líši od koronavírusu, pokiaľ ide o všetky symptómy posudzované spoločne. Som si istý, že existujú stránky online, ktoré podrobne opisujú podobnosti a rozdiely.

Liečba každého z nich je však v podstate rovnaká, čo znamená izolovať seba a ísť domov odpočívať a čakať. Ak sa zhoršíte alebo máte vážne problémy s dýchaním, nastal čas ísť na pohotovosť.