Boli ľudia nejakého ázijského pôvodu skúsení ľudia rasistickí / xenofóbni voči nim len kvôli koronavírusu? Ak áno, čo sa stalo?


Odpoveď 1:

Pre ľudí mimo Ázie väčšinou nedokážu identifikovať Aziatov. Stačí sa opýtať ktoréhokoľvek subsaharského Afričana, pomýli sa s Číňanmi v kórejčine, pretože Čína je najväčším investorom v Afrike.

Pre Ázijcov je to komplikované.

Rovnako ako západoeurópania predpokladali východoeurópanov a Rusov, existuje jasný rozdiel medzi Čínou a ostatnými ázijskými rasami. Len si povedzte, je veľmi urážlivé hovoriť Vietnamčanom a Číňanom.

To som už videl.

V tomto prípade by väčšina nediasijských občanov nebola schopná líšiť sa medzi Číňanmi a inými Ázijcami a je možné, že existujú nepriateľskí ľudia, ktorí si myslia, že Japonci / Kórejci / Vietnamci / Thajci sú Číňania, pokiaľ nemajú jazykové skúsenosti. Pre Aziatov požadujú jasné rozlíšenie medzi nimi od Číňanov.