Nesie WHO žiadnu zodpovednosť za šírenie koronavírusu COVID-19?


Odpoveď 1:

Nie. Nemôžu donútiť ktorýkoľvek národ alebo občana, aby sa riadil jeho odporúčaniami, a tiež to, čo vychádza z WHO, je obmedzené tým, čo im epidemiológovia povedia na mieste, kde sú prípady. Obviňujte ľudí, ktorí stále chodia do práce, do školy alebo cestujú, keď sú chorí, ak musíte niekoho vinu obviňovať za šírenie vírusu, ktoré nebolo nikdy predtým vidieť.


Odpoveď 2:

Pozrel som sa na nedávnu otázku spoločnosti Quora týkajúcu sa „choroby X“ a zistil som, že plán WHO pre výskum a vývoj bol aktivovaný začiatkom januára 2020 a poskytoval transparentné a koordinované zdieľanie informácií o výskume toho, čo sa dnes nazýva COVID-19.

počnúc pred identifikáciou pôvodcu pôvodcov

, Povedal by som, že odštartovali v akcii hneď od začiatku. Ako však hovorí Ryan Clark, proti hrozbe, akou je táto, môžu urobiť len toľko.

https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/Overview_of_SoA_and_outline_key_knowledge_gaps.pdf?ua=1

(Ak v ňom dokážete kopať, v dokumente sú nejaké fascinujúce veci.)