Môžu byť ľudia infikovaní koronavírusom viac ako raz, alebo sa u nich vyvinie imunita?


Odpoveď 1:

Predpokladá sa, že možnosť reinfekcie je možná, ale nepotvrdená a považuje sa za nepravdepodobnú pre rovnaký kmeň SARS-CoV-2. Relaps, nie nevyhnutne reinfekcia, sa považuje za tento prípad. Napríklad respiračné vírusy, ako napríklad SARS a MERS, majú po zotavení krátkodobú imunitu a protilátky od získaných pacientov COVID-19 boli detegované a v niektorých prípadoch boli zozbierané. Existujú tiež najmenej dva kmene vírusu (kmene L a S), o ktorých vieme, takže pacient sa môže zotaviť z jedného kmeňa a stiahnuť iný kmeň, čím sa jeho opätovné postihnutie javí ako reinfekcia. Existuje tiež vysoká pravdepodobnosť, že testovanie je chybné / nekonzistentné, a existuje dostatok dôkazov o tom, že testy môžu viesť k falošným negatívom a falošne pozitívnym výsledkom, ktoré ničia akýkoľvek zmysel pre experimentálnu kontrolu. Protilátky však nie sú vždy potrebné na imunitu (napr. Vírus vezikulárnej stomatitídy). V súčasnosti vieme, že toho veľa nevieme.