Môže osoba infikovaná koronavírusom prenášať vírus pred a počas inkubačnej doby?


Odpoveď 1:

Inkubačná doba môže informovať o niekoľkých dôležitých činnostiach v oblasti verejného zdravia v súvislosti s infekčnými chorobami vrátane aktívneho monitorovania, dohľadu, kontroly a modelovania. Aktívne monitorovanie vyžaduje, aby potenciálne exponované osoby kontaktovali miestne zdravotnícke orgány, aby každý deň hlásili svoj zdravotný stav.

Pochopenie dĺžky aktívneho monitorovania potrebného na zníženie rizika chýbajúcich infekcií SARS-CoV-2

Je nevyhnutné, aby zdravotnícke oddelenia efektívne využívali obmedzené zdroje. V tomto článku uvádzame odhady inkubačnej doby COVID-19 a počet symptomatických infekcií vynechaných v rôznych aktívnych monitorovacích scenároch.

Inkubačné obdobie COVID-19 z verejne oznámených potvrdených prípadov