Pozeráme sa na recesiu založenú na súčasnom stave na trhu spôsobenom koronavírusom?


Odpoveď 1:

Recesia je definovaná ako „miera záporného rastu v dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch“.

Pokiaľ ide o parameter prísnej definície, zdá sa, že indická recesia tu nie je celkom. Je však veľa vecí, ktoré nie sú dôležité, a tieto „veci“ sa neriadia žiadnou definíciou. V mnohých odvetviach a priemyselných odvetviach je tu recesia. Ale pretože máme veľkú populáciu, spotreba je daná, ale jej deje sa pri nižšej miere rastu. Bude to chvíľu trvať, kým nás zasiahne celková recesia.

Bude hit covid 19 vážny? Práve som hovoril s vyšším pľúcnym lekárom a navrhol časové rozpätie troch štvrtín, kým sa rozšírenie rozšíri v Indii. Prerušenie podnikania však bude značné a bude trvať asi ďalšiu štvrtinu.

Tak áno. Práve teraz je tu obrovské spomalenie. A najhoršie sa ešte musí stať.

Prísne môj názor.